Юлдаш
+21 °С
Болытлы
Барлык яңалыклар
Закон һәм тәртип
15 декабрь 2017, 02:00

АННАРЫ СУД ҺӘМ ПЕНЯ БУЛАЧАК

АННАРЫ СУД ҺӘМ ПЕНЯ БУЛАЧАК

Русия Федераль салым хезмәтенең Башкортстан Респу­бликасы буенча 1 нче районара ин­спекциясе физик берәмлекләрдән милеккә салымнар буенча кампаниянең тәмамлануы турын­да хәбәр итә. Быел гражданнар үзләренең 2016 ел өчен сал ымнарын 1 декабрьдәндәсоңламыйтүләргә тиеш иде.

Милеккә салымны үз вакытын­да түләмәгән гражданнарга алар- ны түләү турында требованиеләр җибәреләчәк. Салымнарны требо­вание буенча күрсәтелгән срокта түләмәгән очракта инспекция бу­ рычны юллап алу турында гариза белән судка мөрәҗәгать итәчәк. Шулай ук гамәлдәге канунияткә ярашлы, салым түләүбуенчабурыч үтәүне кичектергән һәр календарь көн өчен пеня исәпләнәчәк.

Салымнар буенча бурычларны Русия Федераль сал ым хезмәтенең www. па log. ru рәсми сайтында «Физик берәмлекләр өчен салым түләүченең шәхси кабинеты» («Лич­ный кабинет налогоплательчикадля физическихлиц») һәм «Салымнарны түлә» («Заплати налоги») электрон интернет-сервислары ярдәмендә оператив рәвештә түләргә була.

Русия Федераль салым хезмәтенең БР буенча 1 нче районара инспекциясе.


Читайте нас: